đội tuyển bóng đá nữ việt nam

đội tuyển bóng đá nữ việt nam

FAMA giới thiệu bài viết của EZLaw tìm hiểu về ưu đãi thuế doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Trong thời điểm hiện tại, Chính phủ Việt Nam đang mang lại khá nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp, startup, và cá nhân chuyên sản xuất các phần mềm hay ứng dụng điện tử. Ưu đãi thuế là một trong những chính sách đó. Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm cần phải biết mình có thể hưởng những ưu đãi nào để thực hiện thủ tục đăng ký và nhận các ưu đãi đó. Sau đây là 4 ưu đãi thuế lớn nhất dành cho các doanh nghiệp này: Nói một cách tóm tắt, các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, kể từ lúc thành lập, sẽ được:
  • Năm thứ 1 đến năm thứ 4: Miễn thuế Thu nhập Doanh nghiệp
  • Năm thứ 5 đến năm thứ 13: Giảm 50% thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất 10%, tức chỉ phải nộp 5%
  • Năm thứ 14 và 15: Nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất 10%
  • Từ năm thứ 16: Nộp 100% thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo thuế suất phổ thông (là 20%)
Ngoài ra, các doanh nghiệp này sẽ không phải đóng thuế Giá trị gia tăng. *Lưu ý rằng:
  • Nếu là DN mua/bán phần mềm thì không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN như trên.
  • Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.
Nguồn: EZLaw

FAMA bổ sung bài viết: Năm miễn thuế, giảm thuế  xác định phù hợp với kỳ tính thuế.Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tụckể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). Có nghĩa là không nhất thiết là năm thứ 1 kể từ lúc thành lập như bài viết của EZLaw.

Nếu từ năm 01 đến năm 03 không có thu nhập chịu thuế thì vẫn chưa tính là thời điểm bắt đầu được ưu đãi miễn thuế. Nhưng đến năm thứ 4 thì bắt buộc phải tính là năm đầu tiên được ưu đãi miễn thuế TNDN cho dù chưa có thu nhập chịu thuế.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm văn bản trả lời của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa cho một doanh nghiệp sản xuất phần mềm về ưu đãi thuế:

Đọc thêm:

1/Sản xuất phần mềm là như thế nào ?

2/Hoạt động sản xuất phần mềm cần qua các bước như thế nào ?

Phan Thanh Nam