Thuế

bóng đá việt nam malaysia

bóng đá việt nam malaysia

45/2013/TT-BTC 1. Thông tư này áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 2. Việc tính và trích khấu hao theo Thông tư này được thực hiện đối với từng tài sản cố định (sau đây viết tắt là TSCĐ) của doanh nghiệp.

tin bong da

tin bong da

Khi nào áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ, khi nào áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp

Quả bóng đá vàng

Quả bóng đá vàng

Một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ nhưng không thỏa mãn toàn bộ điều kiện của Luật thuế GTGT thì thuế gtgt đầu ra sẽ không được tính là 0%

ket qua bong da

ket qua bong da

Hai bên ký hợp đồng, một bên vi phạm và chấp nhận bồi thường cho bên kia theo điều khoản của hợp đồng thì bên thu tiền bồi thường có phải xuất hóa đơn không ?

xem bóng đá hôm nay

xem bóng đá hôm nay

Cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa sẽ xuất hóa đơn khi nào ? Quy định mới nhất kể từ năm 2022 hướng dẫn về việc xuất hóa đơn của cơ quan Nhà nước.

tin bong da

tin bong da

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 Ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

bóng đá trực tiếp việt nam

bóng đá trực tiếp việt nam

Doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm