bảng xếp hạng bundesliga

bảng xếp hạng bundesliga

Thực hiện viện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ, người sử dụng lao động vẫn có thể hỗ trợ người lao động thông qua việc duy trì tham gia BHYT. Bài viết dưới đây FAMA hướng dẫn bạn thực hiện hồ sơ truy thu tham gia BHYT sau khi đã báo giảm nghỉ không lương cho người lao động.

Lưu ý rằng thủ tục tham gia BHYT này được thực hiện:

- Sau khi các bạn đã báo giảm nghỉ không lương, ngừng việc theo PGNHS - Mẫu số 600a và đã được cơ quan BHXH quản lý chấp thuận.

Quy trình thực hiện như sau:

1. Mã nghiệp vụ (số hiệu): PGNHS - Mẫu số 600 (đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

2. Thể hiện nội dung/mã nghiệp vụ tham gia BHYT các tháng tham gia, truy thu:

- Đối với hồ sơ điện tử, chọn phương án "TT"; đính kèm công văn giải trình

- Đối với hồ sơ giấy tại chỉ tiêu 27 (Ghi chú), ghi "TT - Truy thu tham gia BHYT tháng..." + kèm công văn giải trình

3. Nộp tiền BHYT tương ứng với các tháng tham gia BHYT mà đơn vị muốn tham gia.

4. Lập công văn giải trình ghi rõ lý do báo giảm nghỉ không lương do khó khăn không có việc làm trong mùa dịch Covid. Đơn vị đề nghị được đóng 4.5% BHYT trong thời gian dịch bệnh để đảm bảo quyền lợi BHYT cho NLĐ, đồng thời cam kết báo tăng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ theo đúng quy định khi NLĐ đi làm lại.

5. Phương thức nộp hồ sơ: Giao dịch điện tử hoặc hồ sơ giấy nộp qua đường bưu điện.