phạt thuế

laodong

laodong

Từ ngày 05/12/2020, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn sẽ có hiệu lực. Theo đó, mức phạt về thuế từ ngày này cũng có nhiều thay đổi. Tổng hợp 54 mức phạt vi phạm hành chính về thuế theo ND 125