bóng đá hôm nay

bóng đá hôm nay

Khi kinh doanh thì rủi ro là việc không thể tránh khỏi. Thất thoát tài sản, mất tiền, số liệu kế toán mờ mịt không rõ lãi lỗ, cần báo cáo quản trị mất rất nhiều thời gian, mỗi lần quyết toán thuế là một cuộc chiến “cam go”….. Để quản lý những rủi ro trên thì cần phải xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ cho phòng kế toán vững mạnh, phòng ngừa rủi ro luôn tốt hơn để rủi ro xảy ra và đi xử lý sự vụ.
Bài 01 Thế nào là một hệ thống kiểm soát nội bộ (ICS) ?

Bài 02 Theo COSO, 3 mục tiêu quan trọng của ICS là gì ?

xây dựng ICS vững mạnh là như thế nào ?

COSO đã nêu ra những yếu tố, đặc tính cần có của ICS là gì ?

Chi tiết của các phương pháp kiểm soát theo SOAPSPAM ?

Phân loại các phương pháp kiểm soát ?

Ví dụ phương pháp kiểm soát cho chu kỳ bán hàng.

4 bước xây dựng hệ thống kiểm soát ? Làm sao để đánh giá ICS có hiệu quả ?

ICS có phải là phương thuốc thần kỳ ?

Một số công cụ xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ dành cho phòng kế toán.

#PhanThanhNam
#CEO #FAMA
#ketoanquantri
#Hethongkiemsoatnoibo #ICS