Bóng đá Brazil

Bóng đá Brazil

Bạn muốn dùng phần mềm của Misa thì cần tạo MISA ID, có ID thì mới truy cập được vào các phần mềm. Giống như bạn sử dụng Iphone thi cần có ID mới kích hoạt được phần mềm trong máy.

Cách đăng ký MISA ID

A/Hướng dẫn chung

Truy cập link đăng ký:

https://id.misa.com.vn/account/register

Đăng ký tài khoảnMISA ID
  1. Khai báo thông tinĐăng ký tài khoản.
  2. NhấnĐăng ký.
  3. Nhập Mã xác nhận được gửi đến Số điện thoại vừa nhập ở trên.
  4. Nhấn Xác nhận.
  5. Sau khiđăng ký xong, sử dụng tài khoảnMISA ID là Số điện thoại và Mật khẩu khai báo ở trên để đăng nhập vào phần mềmMISA

B/Hướng dẫn chi tiết

https://id.misa.com.vn/account/register

2. NhấnĐăng ký ngay.

3. Khai báo thông tinĐăng ký tài khoản.

Trường hợp 1: Số điện thoại đã đăng ký tài khoản MISA, đã kích hoạt  tài khoản. Chương trình hiển thị thông báo, người dùng nhấnĐăng nhập để đăng nhập phần mềm.

Trường hợp 2:Số điện thoại đã đăng kýtài khoản MISA nhưng chưa kích hoạt  tài khoản.

  • Chương trình hiển thị thông báo, người dùng nhấnvào đâyđể kích hoạt tài khoản.

  • NhậpMã xác nhậnđược gửi về Số điện thoại đăng ký, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn thành việc kích hoạt tài khoản.

Lưu ý: Các trường hợp liên quan đến Email như: “ Email đã đăng kýtài khoản MISA, đã kích hoạttài khoản” hoặc “ Email đã đăng ký  tài khoản MISA nhưng  chưa kích hoạt ” thì cách thực hiện tương tự như 2 trường hợpSố điện thoạiở trên.

Trường hợp 3: Số điện thoại chưa đăng ký  tài khoản MISA.

  • NhấnĐăng ký.
  • NhậpMã xác nhận được gửi đếnSố điện thoạihoặc Emailvừa nhập ở trên.
  • NhấnXác nhận.

4. Sau khi đăng ký xong, sử dụng tài khoản MISA ID làSố điện thoại/Email vàMật khẩu đã khai báo ở trên để đăng nhập vào phần mềm.

Bài viết tham khảo Web Misa.