tin bóng đá

tin bóng đá

Công ty FAMA hướng dẫn chi tiết:

-Đăng ký mã số thuế nhà thầu qua mạng và đăng ký với cơ quan thuế.

-Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp trực tiếp.

-Kê khai vào nộp thuế nhà thầu cho google, facebook

 Đặc biệt, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi đăng ký và khai thuế nhà thầu chạy tiếp thị trực tiếp trên website của google, facebook. Bài viết có hướng dẫn cách giải quyết khai thuế nhà thầu với google, facebook

Phan Thanh Nam

CIMA Advanced - MA - APC