tỷ số bóng đá hôm nay

tỷ số bóng đá hôm nay

😇  Thế giới luôn thay đổi và kế toán quản trị chuyên nghiệp cũng vậy, nó đòi hỏi bạn cần cập nhật kiến thức, kỹ năng để thích nghi với sự vận động và thay đổi liên tục của xã hội.

👉  Trên hành trình trở thành kế toán chuyên nghiệp, 5 môn võ công cần có chính là Technical skills, Business skills, People skills, Leadership skills và Digital skills.

✍️ #KeToanQuanTri  đơn giản là quá trình lắp ghép thông tin rồi phân tích nó, cao hơn là dùng để tư vấn tạo ảnh hưởng và đỉnh sẽ là người ra quyết định, quản trị toàn bộ hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp.
Tất cả ý trên được #mindmap  trong hình.

✔️ Chúc các bạn kế toán mong muốn trở thành kế toán chuyên nghiệp sẽ đi đúng hướng trong hành trình trở thành kế toán chuyên nghiệp.

Có thể là hình ảnh về bản đồ


#PhanThanhNam
#ManagementAccountingJourney