bóng đá hôm nay trực tiếp

bóng đá hôm nay trực tiếp

Ngày Thứ Bảy vừa qua, FAMAers đã đi khám sức khỏe tổng quát tại bệnh viện Hoàn Mỹ. Sức khỏe là quan trọng nhất và khám tổng quát để đảm bảo sức khỏe tốt cho mỗi thành viên FAMA.

Chuẩn bị khám sức khỏe

P1

Đo huyết áp

p2

Và ăn bồi dưỡng sau khi mất máu.

p4