trực tiếp bóng đá vtv6

trực tiếp bóng đá vtv6

Ngưỡng thu nhập chịu thuế tối thiểu của cá nhân tăng lên 11 triệu đồng được áp dụng từ 1/7 theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân đã chính thức được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành.

Theo đó, từ 1/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh nâng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng một tháng, tức người có thu nhập trên 11 triệu đồng mỗi tháng (tương đương 132 triệu đồng một năm) mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng một tháng.

File excel có công thức excel tính thuế thu nhập cá nhân theo mức mới kể từ ngày 01/07/2020

Tải file theo link tại đây

Ngoài ra, các bạn có thể dùng công thức excel ngắn gọn với hàm Ifs như sau:

=IFS(AH11<0,0,AH11<=5000000,AH11*5%,AH11<=10000000,AH11*10%-250000,AH11<=18000000,AH11*15%-750000,AH11<=32000000,AH11*20%-1650000,AH11<=52000000,AH11*25%-3250000,AH11<=80000000,AH11*30%-5850000,AH11>80000001,AH11*35%-9850000)
Trong đó AH11 là ô thu nhập chịu thuế.

Nguồn tham khảo Internet.