tin tuc arsenal

tin tuc arsenal

File excel cung cấp chi tiết danh sách các doanh nghiệp bỏ trốn, bỏ địa điểm kinh doanh và bị cơ quan Thuế đưa vào diện nghi vấn. Doanh nghiệp dùng file này để kiểm tra hóa đơn đầu vào có vấn đề.
Bạn đọc có thể dùng hàm Vlookup để dò mã số thuế các doanh nghiệp có vấn đề được liệt kê theo file. Để đảm bảo hơn, bạn đọc nên dùng mã số thuế của doanh nghiệp có vấn đề kiểm tra lại lần nửa trên trang của Tổng Cục thuế.

bo tron

1/File cập nhật đến tháng 05/2020

Link tải file tại đây

2/File cập nhật đến tháng 06/2020: link tại đây

3/File cập nhật đến tháng 09/2020

Link tải file google drive tại đây

Link tải file trên one drive tại đây