lịch thi đấu bóng đa

lịch thi đấu bóng đa

Hỏi: Kính thưa BTC, xin cho tôi hỏi là: Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, đáp ứng đầy đủ điều kiện thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế TNDN như: có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sản xuất phần mềm với vốn đầu tư dưới 15 tỷ ; có dự án đầu tư mới; có thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế TNDN theo kê khai; đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm của bộ thông tin truyền thông nên được hưởng ưu đãi thuế TNDN như :thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm); miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bốn năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong chín năm tiếp theo.. Theo khoản 4 điều 18 thông tư 78/2014/TT-BTC có đoạn: Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm, chênh lệch tỷ giá , lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, và các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác đến lĩnh vực ưu đãi thì cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN Vậy cho tôi hỏi là: giả sử như ban đầu chúng tôi có ký hợp đồng chuyển giao công nghệ ( lập trình, sản xuất phần mềm rồi bán cho khách hàng, có bảo hành, bảo trì miễn phí 1 năm), thì doanh thu này được hưởng ưu đãi thuế TNDN như trên. Sau đó 1 năm , sau khi hết hạn miễn phí bảo hành, bảo trì, nâng cấp thì chúng tôi có ký thêm mới hợp đồng dịch vụ phần mềm ( bảo hành , bảo trì, nâng cấp..). Vậy đối với doanh thu mang lại từ hợp đồng dịch vụ phần mềm này có được hưởng ưu đãi thuế TNDN như doanh thu từ hợp đồng chuyển giao công nghệ không? Khoản thu nhập từ hợp đồng dịch vụ phần mềm có phải là thu nhập được ưu đãi thuế TNDN theo như khoản 4 điều 18 thông tư 78/2014 không?? Kính xin bộ tài chính giải đáp. Xin chân thành cảm ơn!
(18/06/2018)
Trả lời:

Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN;

“2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.    …”

          Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đơn vị  được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ sản xuất phần mềm thì  đối với doanh thu từ hợp đồng dịch vụ phần mềm như bảo hành, bảo trì, nâng cấp phần mềm của đơn vị sản xuất được xem là khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác của dự án đầu tư nên cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ./.

Link tham khảo website Bộ tài chính

Phan Thanh Nam

Hình chụp website Bộ tài chính