cá cược bóng đá

cá cược bóng đá

Sử dụng excel nếu biết thêm phím tắt sẽ giúp người sử dụng thao tác nhanh hơn, ít phụ thuộc con chuột.

Giới thiệu bạn đọc 200 phím excel do hocexcelonline sưu tập.

Chúc bạn thành công

-------------------------------------------------------------

40 PHÍM TẮT TRONG EXCEL CHẮC CHẮN BẠN SẼ MUỐN LƯU LẠI
I) ĐIỀU HƯỚNG (NAVIGATION)
Những phím tắt đơn giản này giúp bạn di chuyển giữa các workbooks, sheets, hàng và cột.
Shift + Enter (PC and Mac) = Di chuyển giữa các lựa chọn
CTRL + ↑ (PC); Command + ↑ (Mac) = Nhảy tới đầu cột
CTRL + ↓ (PC); Command + ↓ (Mac) = Nhảy tới cuối cột
CTRL + . (PC and Mac) = Nhảy tới góc của ô đã chọn (Chú ý: xoay tới góc khác bằng cách lặp lại động tác này)
CTRL + w (PC); Command + W (Mac) = Đóng cửa sổ workbook đang hoạt động
CTRL + Shift + F6 (PC); Command + Shift + F6 (Mac) = Chuyển tới cửa số workbook trước đó
CTRL + Tab (Chỉ dùng cho Mac) = Chuyển tới cửa sổ workbook tiếp theo
CTRL + Shift + Tab (Chỉ dùng cho Mac) =Chuyển tới worksheet vừa mở (Mac)
F11 (PC và Mac) = Lập chart sheet mới
Shift + F11 (PC and Mac) = Thêm vào một sheet mới
CTRL + y (PC); Command + Y (Mac) = Lặp lại hành động cuối cùng
CTRL + d (PC and Mac) = Sao chép thông tin từ ô bên trên ô đã chọn xuống ô đã chọn
CTRL + r (PC and Mac) = Sao chép thông tin từ ô bên trái ô đã chọn về ô đã chọn
II) ĐỊNH DẠNG (FORMATTING)
Định dạng trong excel có thể rất khó nếu bạn không biết mình đang làm gì. Dưới đây là một vài phím tắt có thể giúp bạn dễ dàng định dạng lại các ô hơn.
CTRL + F (PC); Command + F (Mac) = Tìm và thay thế dữ liệu
CTRL + Shift + % (PC và Mac) = Hiển thị dữ liệu dưới dạng %
CTRL + Shift + $ (PC và Mac) =Hiển thị dữ liệu dưới dạng tiền tệ (Chú ý: Thay thế kí hiệu $ bằng kí hiệu tiền của nước bạn)
CTRL + Shift + ~ (PC và Mac) = Hiển thị giá trị bằng mẫu số chung
CTRL + Shift + & (PC); Command + Option + 0 (Mac) = Tạo viền cho ô đã chọn
Đây là hình ảnh các ô có lề trái nhưng không có lề phải:
CTRL + 2 (PC); Command + b (Mac) = Áp dụng hoặc loại bỏ chữ được bôi đậm
CTRL + 3 (PC); Command + i (Mac) = Áp dụng hoặc loại bỏ chữ in nghiêng
CTRL + 9 (PC and Mac) = Ẩn hàng đã chọn
CTRL + Shift + ( (PC and Mac) = Bỏ ẩn hàng đã chọn
CTRL + 0 (PC and Mac) = Ẩn cột đã chọn
CTRL + Shift + ) (PC and Mac) = Bỏ ẩn cột đã chọn
CTRL + ; (PC and Mac) = Chèn ngày tháng
CTRL + Shift + : (PC); Command + ; (Mac) = Điền thời gian thực
CTRL + k (PC); Command + k (Mac) = Chèn hyperlink
III) CHỌN HÀNG VÀ CỘT
Hãy lưu lại cho bản thân cách kéo, chọn cột hoặc chọn hàng bằng các thủ thuật phím tắt.
Shift + ↑ [hoặc] Shift + ↓ (PC and Mac) = Mở rộng ô đã chọn thêm 1 ô bằng mũi tên lên (↑) hoặc xuống (↓)
CTRL + Shift + Arrow Key (PC); Command + Shift + Arrow Key (Mac) = Mở rộng ô đã chọn tới ô trống cuối cùng
CTRL + [spacebar] (PC and Mac) = Chọn tất cả các cột
Shift + [spacebar] (PC and Mac) = Chọn tất cả các hàng
CTRL + a (PC); Command + a (Mac) = Chọn cả sheet
Alt + ; (PC); Command + Shift + z (Mac) = Chỉ chọn những ô nhìn thấy được trong lựa chọn
IV) CÔNG THỨC
Công thức là một phần vô cùng lớn trong bộ công cụ Excel dành cho Marketer. Đây là một vài phím tắt giúp bạn trở thành một người giỏi công thức.
= (Ví dụ: nhấn dấu “=”, trên cả PC và Mac) = Bắt đầu công thức (Ví dụ: "=A4+A5")
Alt + (PC); Command + Shift + t (Mac) = Điền công thức AutoSum
F2 (PC); CTRL + u (Mac) = Chỉnh sửa những ô đang hoạt động
CTRL + a (PC and Mac) = Trình bày cả công thức sau khi bạn đánh một tên hàm có giá trị trong bộ công thức
V) MỘT SỐ CÔNG THỨC KHÁC
Dưới đây là một vài công thức phím tắt giúp bạn tiết kiệm thời gian.
F7 (PC and Mac) = Kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả
Shift + F2 (PC and Mac) = Thêm vào một bình luận
Control + Shift + s (PC); Command + Shift + s (Mac) = Lưu những gì bạn đã làm thành dạng file tự chọn
Nguồn : sưu tầm