Cá cược bóng đá nổi tiếng

Cá cược bóng đá nổi tiếng

1. Trang chủ của tổng cục thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal

2. Tra cứu thông tin người nộp thuế : http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

3. Tra cứu thông tin về hóa đơn : http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

4. Tra cứu thông tin người nộp thuế : https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

5. Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng : http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp

6. Nộp thuế điện tử : https://thuedientu.gdt.gov.vn

7. Nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ,cá nhân kinh doanh : http://canhan.gdt.gov.vn

8. Tra cứu bảo hiểm : www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu

9. Tra cứu mã số thuế cá nhân: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

10. Tra cứu tờ khai hải quan : http://pus1.customs.gov.vn/TraCuuToKhaiHQ/ToKhaiHQ.aspx

11. Tra cứu Biểu thuế - phân loại – HS ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

12. Tra cứu nợ thuế ( Hải quan ) : https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx

13. Tra cứu thông tin của hộ , cá nhân kinh doanh: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct

14. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

15. Trang tư vấn của Webketoan: http://tuvan.webketoan.vn/

16.Quyết định cưỡng chế hóa đơn : http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1

17.Diễn đàn trao đổi về kế toán, thuế đầu tiên tại Việt Nam: www.webketoan.com

18. Trang trao đổi nghề nghiệp kế toán bằng Face của Webketoan: https://www.facebook.com/groups/webketoanface

Nguồn tham khảo Internet.